Bavim se istorijom i urbanim studijama. Interesuje me istorija Balkana, osmansko i habsburško carstvo, kapitalizam, marksistička teorija i istraživanje kroz vizuelne metode. Moj pristup akademskom radu se zasniva na ideji da istorija može biti oblik emancipatorskog delovanja.

Moj sadašnji projekat, Empires on the Danube [Imperije na Dunavu] istražuje ulogu imperijalnih prošlosti u stvaranju savremenog urbanog prostora. Projekat kritički gleda na nekoliko gradova koji na jedan ili drugi način imaju veze sa habsburškim carstvom.

Takođe dovršavam Cities of Dust and Mud [Gradovi prašine i blata], knjigu koja se zasniva na mojoj doktorskoj disertaciji i istražuje post-osmanske urbane promene u Beogradu i Sofiji.

Interesuje me slobodan softver pre svega kao praksa komunizacije, ali javni kôd je takođe fin način da se borimo protiv planiranog zastarevanja digitalne opreme. Kôd koji pišem se može naći na mojoj Gitea instanci.

loshmi mi je ime na šatrovačkom.