Bavim se istorijom i urbanim studijama. Interesuje me istorija Balkana, osmansko i habsburško carstvo, kapitalizam, marksistička teorija i istraživanje kroz vizuelne metode. Moj pristup akademskom radu se zasniva na ideji da istorija može biti oblik emancipatorskog delovanja.

Moj sadašnji projekat, Empires on the Danube [Imperije na Dunavu] istražuje ulogu imperijalnih prošlosti u stvaranju savremenog urbanog prostora. Projekat kritički gleda na nekoliko gradova koji na jedan ili drugi način imaju veze sa habsburškim carstvom.

Takođe dovršavam Cities of Dust and Mud [Gradovi prašine i blata], knjigu koja se zasniva na mojoj doktorskoj disertaciji i istražuje post-osmanske urbane promene u Beogradu i Sofiji.

Interesuje me slobodan softver kao praksa komunizacije, i kao fin način da se borimo protiv planiranog zastarevanja kompjuterske opreme. Kod koji pišem se može naći na mojoj Gitlab instanci.

loshmi mi je ime na šatrovačkom.